Tính bền vững của hóa chất jiuan

Phương pháp tiếp cận bền vững của chúng tôi hướng dẫn cách chúng tôi phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm hóa chất cũng như cách chúng tôi làm việc với khách hàng và nhà cung cấp.

Tuân thủ pháp luật

Tuân thủ hệ thống vận hành tuân thủ hóa chất để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.

Bảo vệ môi trương

Đầu tư vào thiết bị thân thiện với môi trường và hướng tới một ngày mai bền vững bằng cách bảo vệ hành tinh duy nhất.

Trách nhiệm xã hội

Hỗ trợ các dự án giá trị gia tăng mang lại lợi ích cho các khu vực nơi chúng tôi sinh sống và làm việc.

Quản lý môi trường

Ngành công nghiệp hóa chất Jiuan coi bảo tồn năng lượng, giảm phát thải và quản lý chất hóa học là những dự án quan trọng. Chúng tôi đang xem xét làm thế nào để giảm tác động đến môi trường trong giai đoạn sản xuất các sản phẩm của mình và đóng góp vào sự phát triển bền vững của môi trường toàn cầu.

Khí hậu

Biến đổi khí hậu là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà toàn nhân loại phải đối mặt và ngành công nghiệp hóa chất jiuan nhận thấy sự cần thiết phải giảm hơn nữa phát thải khí nhà kính và sử dụng năng lượng trong các hoạt động của mình và cam kết phát triển và triển khai các công nghệ sản xuất sạch và áp dụng các giải pháp giảm phát thải.

Thêm văn bản tiêu đề của bạn tại đây

Thêm văn bản tiêu đề của bạn tại đây

Tài nguyên nước

Cuộc khủng hoảng nước ngày càng trở nên tồi tệ hơn do sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế, dẫn đến việc tiêu thụ nước ngày càng tăng. Ngoài ra, biến đổi khí hậu đang làm cho nước trở nên ô nhiễm hơn. Ngành công nghiệp hóa chất đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm và công nghệ tạo ra nước sạch.

Sự đa dạng sinh học

Bảo vệ đa dạng sinh học là nền tảng của sự sống, và tập đoàn hóa chất jiuan rất quan tâm đến việc quản lý việc thải các hóa chất cần thiết. Các nỗ lực được thực hiện để giảm phát thải hóa chất thông qua các quy trình sản xuất phù hợp và điều kiện vận hành thích hợp của các cơ sở xử lý chất ô nhiễm. Cung cấp môi trường sống cho sự phát triển và sinh sản của sinh vật.

Thêm văn bản tiêu đề của bạn tại đây

Sản phẩm phổ biến

Cập nhật tùy chọn cookie