Nhiệm vụ

Tạo ra một môi trường hoạt động bền vững là trụ cột cho sự tồn tại của chúng tôi trong lĩnh vực kinh doanh này. Với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất, ngành công nghiệp hóa chất jiuan bắt nguồn sâu sắc từ giá trị này và cam kết giải quyết những thách thức về tính bền vững hiện tại và tương lai.

Cồn béo tự nhiên

Jiuan ngành công nghiệp hóa chất có kiểm soát chất lượng rất nghiêm túc. Khi bạn chọn chúng tôi là nhà cung cấp hóa chất của bạn, bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang nhận được một sản phẩm chất lượng.

Phương pháp tiếp cận bền vững của chúng tôi hướng dẫn cách chúng tôi phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm hóa chất cũng như cách chúng tôi làm việc với khách hàng và nhà cung cấp.

Ngành công nghiệp hóa chất Jiuan phục vụ thị trường toàn cầu, với khách hàng tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Cập nhật tùy chọn cookie