Khách hàng của Pakistan Sodium Formate

Sản phẩm phổ biến

Danh mục phổ biến

Sodium Formate Lewis Structure

Khách hàng là nhà sản xuất axit formic lớn nhất ở Lahore, Pakistan, với 3 dây chuyền sản xuất hiện đại và sản phẩm được bán khắp nơi trên thế giới. Natri formate được sản xuất bởi jiuan Chemical là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất để sản xuất axit formic. Nhu cầu của khách hàng đã đáp ứng được sự chuyên nghiệp của jiuan, và một hành trình hợp tác tuyệt vời đã được khởi động.

Để lại một câu trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *